Pentru ca tocmai valoarea salariilor face ca piața muncii din Romania sa nu fie competitiva, specialiștii din domeniile IT și telecomunicații, arhivare, management de proiect și proiecte umanitare pot fi acum remunerați in funcție de pregatirea lor in cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Oficiul European pentru Selecția Personalului, EPSO, a anunțat scoaterea la concurs a unor posturi din domeniile menționate mai sus, remunerate cu salarii mai mari de 4800 de euro. In cazul specialiștilor care se vor muta la Bruxelles sau la Luxemburg pentru a-și indeplini atribuțiile de serviciu, relocarea va fi, de asemenea, remunerata prin acordarea de indemnizații pentru familie. Depunerea candidaturilor pentru aceste posturi se va face pana la data de 18 octombrie 2011.

Care sunt condițiile impuse de Uniunea Europeana pentru aceste posturi?

Specialiștii din domeniul tehnologiei informației trebuie sa aiba studii postuniversitare de profil, 6 ani de experiența in domeniul IT și Comunicare, dintre care cel puțin 4 in funcția de Project Manager. Ariile de expertiza cautate in acest moment sunt urmatoarele: Servicii și Infrastructura IT, Telecomunicații, Dezvoltarea sistemului de informații. Pentru aceasta funcție, salariul de baza este de 5.463 de euro.

Cei care iși doresc sa ocupe un post de arhivar și specialist in managementul documentelor trebuie sa faca dovada studiilor de specialitate, dar și a experienței de minimum 3 ani in domeniu. De asemenea, aceștia trebuie sa fie buni cunoscatori ai limbilor engleza, germana și franceza. Pentru aceasta poziție, salariul de baza pornește de la 4.828 de euro.

Specialiștii pentru dezvoltarea cooperarii cu țari din afara UE trebuie sa aiba studii universitare intr-un domeniu cheie, cum ar fi sanatate, mediu, agricultura, științe sociale, schimbari climatice etc., 6 ani de experiența in domeniu, dintre care cel puțin 4 in programe de dezvoltare in economii emergente. Aceste posturi vizeaza implicarea in proiecte umanitare in 150 de țari care nu fac parte din Uniunea Europeana. Salariile de baza pentru aceasta poziție pornesc de la suma de 5.463 de euro.

Pentru a putea candida la un astfel de post, candidații trebuie sa fie cetațeni ai Uniunii Europene, sa faca dovada studiilor cerute in descrierea postului, sa faca dovada experienței cerute și sa vorbeasca foarte bine cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, adica engleza, franceza sau germana. Ulterior completarii online a formularului de candidatura, doritorii vor trebui sa trimita și un dosar oficial la Bruxelles, conținand copii dupa actele cerute, recomandari și o scrisoare de intenție. Data pana la care dosarele trebuie trimise este 18 octombrie 2011. Doritorii pot afla mai multe informații pe siteul EPSO, unde se pot și inscrie.