Certificatul energetic este un document care arată ce eficiență energetică are un imobil sau o parte a lui (un apartament, de exemplu).

Când este obligatoriu să existe un astfel de certificat energetic?

Certificatul de performanță energetică este obligatoriu să existe în cazul în care un imobil sau o parte a lui (apartament, de exemplu) se vinde, se închiriază sau se renovează major.

El mai este necesar pentru clădirile noi care se construiesc.

În plus, el este obligatoriu și pentru imobilele aflate în proprietatea și/sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, precum și clădirile în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Certificatul trebuie afișat în loc vizibil și accesibil publicului la imobilele de interes și de utilitate publică, precum și la cele care sunt frecvent vizitate de public. Pentru nerespectarea acestei cerințe amenda este între 1250 lei și 2500 lei.

Pentru clădirile noi, acest act trebuie prezentat în original comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și face parte din Cartea tehnică a construcției, iar procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este nul de drept neînsoțit de copia de pe certificat.

Pentru a evita amenzi între 1250 lei și 2500 lei, anunțurile de vânzare și cele de închiriere trebuie să conțină și:

  • clasa energetică;
  • consumul total specific de energie primară;
  • indicele de emisii echivalent CO2;
  • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate în lipsa acestui act sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Cine trebuie să solicite certificatul de performantă energetică și cine are dreptul să-l elaboreze?

Acest act trebuie obținut prin grija proprietarului, administratorului sau investitorului (după caz) și se poate elabora doar de către specialiști atestați numiți auditori energetici.

Dacă este vorba de o casă, un bloc de locuințe și un apartament, atât auditorii cu gradul II, cât și cei de gradul I pot să îl emită, dar pentru alte categorii de imobile (spații comerciale, școli, spitale etc.) doar specialiștii având gradul I (cel mai înalt) au acest drept.

tare sunt pașii pentru ca să obtineti acest document?

1. Alegeți un auditor atestat

Este bine să țineți seama de gradul lui profesional, de tarifele practicate și de timpul în care îl elaborează.

Vedeți aici prețul certificatului energetic pentru clădirile din București și județul Ilfov în cazul în care colaborați cu compania Reflex Architecture SRL București (auditori cu gradul I).

Această companie eliberează actul în maxim 24 ore (în București și Ilfov), cu condiția să fi primit copiile după actele necesare ale imobilului și să fi făcut vizita pe teren la clădire.

2. Trimiteti auditorului actele necesare

Înmânați auditorului în copie câteva acte ale imobilului sau apartamentului (actele solicitate de acesta). Nu este ceva complicat, în mod normal ar trebui ca să le aveți pentru proprietatea dumneavoastră.

3. Vizita auditorului la imobil

Informațiile obținute din studierea actelor clădirii trebuie completate cu alte informații obținute de auditor pe teren.

4. Efectuarea calculelor de specialitate și emiterea certificatului energetic

Pe baza informațiilor obținute, auditorul face o serie de calcule inginerești și tipărește actul.

În funcție de auditorul ales, acesta îl poate înmâna personal solicitantului, se poate trimite prin curier, prin poștă etc., adâugându-se sau nu o sumă de bani reprezentând costul transportului.